ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ

Οι αποθήκες μας βρίσκονται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και είναι εύκολα προσβάσιμες.
Είναι εξοπλισμένες με ράμπες φορτοεκφόρτωσης, δάπεδο, φωτισμό σε όλον τον χώρο , κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Φυλάσσονται όλο το 24ωρο από Ιδιωτική εταιρεία φύλαξης , διαθέτουν ειδική διάταξη και εξοπλισμό συστήματος συναγερμού και σύστημα πυρανίχνευσης εντός της αποθήκης. Τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας των εμπορευμάτων και λειτουργούν σε συμφωνία με τους πελάτες μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα (Κλαρκ, ηλεκτρικά παλετοφόρα, scanner) είναι σε θέση να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών logistics

Η εταιρία μας  μπορεί να σας προσφέρει ευέλικτες λύσεις αποθήκευσης για:

•            Μεταφορά, αποθήκευση και διανομή για λογαριασμό τρίτων

•            Αποθηκευτικοί χώροι 3000τ.μ. για βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη αποθήκευση

•            Αποθήκευση σε ράφια χωρητικότητας 1500 παλετών

•            Φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων

•            Διαλογή και προετοιμασία παραγγελίας (picking)

•            Αναπαλετοποίηση

•            Συσκευασία

•            Ετικετοποίηση ,scanning & bar coding

•            Cross docking

•            Ασφαλιστική κάλυψη των αποθηκευτικών χώρων

•            Διαχείριση επιστροφών

•            Απογραφή