ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι ευθύνη και προνόμιο ταυτόχρονα, για όλους μας. Το προνόμιο να προστατέψουμε τον πλανήτη και να τον διατηρήσουμε για τις επόμενες γενιές. Η «ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ LOGISTICS AE» προσπαθεί να πραγματοποιήσει όλες τις δραστηριότητες, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Στα πλαίσια της φιλικότερης προς το περιβάλλον λειτουργίας της και θέλοντας να συμβάλλει στην οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη η εταιρία μας:
• Μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των οχημάτων της χρησιμοποιώντας μόνο συνεργεία φιλικά προς το περιβάλλον
• Στα κτήρια της προάγει και ενεργεί με μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας όπου είναι εφικτό
• Χρησιμοποιεί υλικά συσκευασίας που είναι φιλικό προς το περιβάλλον όποτε είναι δυνατό
• Επαναχρησιμοποιεί τα υλικά συσκευασίας που βρίσκεται σε καλή κατάσταση
• Ανακυκλώνει τα κατεστραμμένα υλικά συσκευασίας.
• Ανακυκλώνει τις παλιές μπαταρίες
• Αποστέλλει στους πελάτες τα τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή(pdf)
• Ενημερώνει το προσωπικό της ώστε να είναι ευαίσθητο σε περιβαλλοντικά ζητήματα.