Οδική εθνικών και διεθνών μεταφορών
 
Logistics
 
Θαλάσσια μεταφορά
 
Αεροπορική μεταφορά
 
Αποθήκευση
 
Μεταφορά-Αμπαλαζ οικοσκευών
Αποστολές:
Με ιδιοκτητα και συνεργαζόμενα φορτηγά Δ.Χρήσεως.
 
Με αντιπροσώπους απο Θεσ/νίκη προς Θεσσαλία,Αθήνα,Πελοπόννησο και νησιά.
 
Απο Αθήνα προς Θεσσαλία,Θεσ/νίκη,Μακεδονία,Θράκη και Έβρο.
Αρχική 
Νέα 
Χάρτης
Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Video
Υπηρεσίες
Ισολογισμοί
Χάρτης
Video
Συνεργασίες
Νέα
Αρχική
Εταιρία
Επικοινωνία
Copyright 2013
mimikopoulos.gr